Onderwijs in Frankrijk

Het onderwijs in Frankrijk wijkt sterk af van het Nederlandse systeem. Wanneer je begint met informeren, zal het onderwijssysteem in Frankrijk ingewikkeld overkomen. Een voorbeeld hiervan: In plaats van een klas overdoen, kan een kind binnen een cyclus verschillende vakken op verschillende niveaus volgen. Een kind is verplicht om onderwijs te volgen vanaf het jaar waarin hij/zij zes jaar oud is. De leerplicht eindigt bij het zestiende jaar. Het grootste deel van de ouders stuurt hun kinderen al vanaf hun derde levensjaar naar de ‘École maternelle’. Het wordt aangeraden om dit te doen, omdat de kinderen zo worden voorbereid op wat komen gaat.

Ontvang 5 gratis verhuisoffertes
Bespaar vandaag nog!

Lager en middelbaar onderwijs in Frankrijk

Het verplichte onderwijs in Frankrijk bestaat uit de volgende fasen: de ‘École élémentaire’, het ‘Collège’ en één of twee jaar van het ‘Lycée’. Na het volgen van drie klassen ‘Collège’ hebben de kinderen de keuze om naar ‘Lycée professionel’ te gaan. Dit is meer praktijkgericht dan het ‘Lycée’.

Voor de start van de ‘École élémentaire’ is het mogelijk om de ‘École maternelle’ te volgen vanaf dat het kind drie jaar oud is. Het laatste jaar hiervan is een voorbereiding op het echte onderwijs. De meeste ouders zullen je aanraden om hiervoor te kiezen, in principe hoort het tegenwoordig bij de normale schoolgang en het kind leert zich meteen sociaal op te stellen. Er wordt hier tevens een voor- en naschoolse opvang verzorgd, dit is mogelijk vanaf 7.30 vóór de schooldag en tot 18.00 na de schooldag. Voor werkende ouders is dit dus zeer aantrekkelijk.

Het is op sommige scholen gebruikelijk om kinderen van verschillende niveaus bij elkaar in de klas te zetten. Dit gebeurt voornamelijk wanneer een gebied minder dichtbevolkt is en er dus minder kinderen op een school zitten. In dichtbevolkte gebieden worden de niveaus eerder gescheiden gehouden.

Openbaar onderwijs of privé-school?

De meeste kinderen in Frankrijk gaan naar het openbare onderwijs. Je bent dan gebonden aan de openbare school in de regio waar je woont. Deze scholen zijn vaak groter en van minder persoonlijke aard, maar de kwaliteit van de lessen is vrijwel net zo hoog als die op privé scholen. Ondanks dat dit onderwijs gratis is, kiest een deel van de ouders voor een privé school. Het onderwijzend personeel hier wordt door de overheid betaald en het lesprogramma staat gelijk aan dat van openbare scholen. Een nadeel van privé scholen is het feit dat zij een kind kunnen weigeren op basis van zijn of haar kennis. Tevens variëren de prijzen per school, de ouderbijdrage ligt tussen de 10 tot 100 euro per maand maar hier komen nog een aantal kosten bovenop. Denk aan overblijven (dit is vaak 4 tot 8 euro per dag), schoolreisjes, verzekeringen en schoolbenodigdheden. Als de school volledig onafhankelijk werkt, kunnen de kosten oplopen tot 1000 euro per maand.

Waar moet je rekening mee houden in Frankrijk wanneer je schoolgaande kinderen hebt?

Onderwijs in FrankrijkDoorgaans zullen buitenlandse kinderen starten in het leerjaar waar ze op basis van hun leeftijd thuishoren. Enkele scholen hebben een ‘classe d’initiaton’, dit is speciaal voor de kinderen die nog geen Frans spreken. De kinderen krijgen hier intensief les in de Franse taal. Op deze manier kunnen de kinderen sneller integreren in het normale onderwijs. Niet alle scholen in Frankrijk bieden dit soort lessen aan, let hier dus goed op wanneer je een school uitzoekt.

De schooldagen in Frankrijk zijn langer dan in Nederland. De gemiddelde schooldag duurt van 8.45 tot 16.30. Het is gebruikelijk dat kinderen tussen de middag op school eten, in de schoolkantine wordt een warme maaltijd geserveerd.

Er zijn in Frankrijk minder schooldagen dan in Nederland. De woensdag is vaak een vrije dag. Op zaterdagochtend wordt op veel plekken les gegeven, maar de verdeling van schooldagen staat wel ter discussie. De zaterdag als lesdag is door veel scholen al afgeschaft, deze scholen geven dan les op woensdagochtend of hebben simpelweg het aantal vakantiedagen verminderd.

Op de ‘École élémentaire’ krijgen de kinderen al huiswerk, dit kan oplopen tot één uur werk per dag. Dit in tegenstelling tot Nederland, waar huiswerk vaak niet gegeven wordt aan kinderen onder de tien jaar.

Studeren in Frankrijk

Het Nederlandse VWO diploma biedt in Frankrijk toegang tot het hoger onderwijs. Een HAVO diploma wordt niet erkend omdat dit in Nederland ook geen toegang geeft tot een universitaire studie. Echter beslist de betreffende school uiteindelijk zelf over de feitelijke toelating, de toelating is van meerdere factoren afhankelijk. Vaak is een selectief toelatingsexamen deel van de toelatingsprocedure. Dit verschilt per instelling.

Op het gebied van studiemogelijkheden in Frankrijk zit je goed. Er zijn in Frankrijk publieke en particuliere universiteiten, instellingen voor hoger beroepsonderwijs, technische instituten en gespecialiseerde ‘Grandes Écoles’. Al deze instellingen staan open voor internationale studenten.

Het onderwijs in Frankrijk kent een LMD-structuur, dit staat voor de graden Licence, Master en Doctorat. Grotendeels komt dit over met de bachelor-masterstructuur die we in Nederland hanteren. Een universiteit bachelorprogramma duurt drie jaar, een master duurt vijf jaar.

Frankrijk telt ongeveer 100 universiteiten, hiervan zijn er 83 publiek. Ook zijn er instellingen voor hoger beroepsonderwijs en Grandes Écoles. Grandes Écoles zijn gespecialiseerde, vaak particuliere universiteiten. Alleen de beste studenten worden hiervoor geselecteerd. Frankrijk telt ongeveer 300 Grandes Écoles.

Indien je ook van plan bent om voor langere tijd in Frankrijk te verblijven, kun je meer informatie vinden op onze pagina verhuizen naar Frankrijk.