Onderwijs in Ierland

Het hogere Ierse onderwijs is de laatste jaren enorm verbeterd en gegroeid. Het onderwijs in Ierland is gratis en verplicht voor kinderen van 6 tot 16 jaar oud. Dit omvat het basisonderwijs en het middelbare onderwijs tot 16 jaar. Wanneer de kinderen de Junior highschool (oftewel: eerste fase van het middelbaar onderwijs in Ierland) hebben doorlopen, kunnen zij de Junior Certificate in ontvangst nemen. Daarna kunnen zijn ervoor kiezen om te werken of het middelbaar onderwijs voort te zetten en daarna te gaan studeren aan de universiteit.

Ontvang 5 gratis offertes.
Bespaar vandaag nog!

Het Ierse onderwijs zit namelijk wat anders in elkaar dan het Nederlandse onderwijs. De basisschool is slechts zes jaar en het onderwijs in Ierland kent een Transition Year. Dit is een tussenjaar die de eerste fase van het middelbaar onderwijs met de tweede fase verbind. In dit jaar wordt aandacht gegeven aan niet- schoolse activiteiten, zoals huishoudelijk werk en sport. Dit is niet altijd verplicht. In Ierland heb je, net als in Nederland, staatsscholen en privéscholen. Alle staatsscholen zijn gratis. Hieronder zie je een beknopt schema van het Ierse onderwijssysteem:

  • 0- 4 jaar: Pre- school, in Nederland de crèche
  • 4- 5 jaar: Junior Infants en Senior Infants, in Nederland de basisschool (niet verplicht in Ierland)
  • 6- 12 jaar: Primary School (class 1-6), in Nederland de basisschool (groep 3 t/m 8)
  • 12- 16 jaar: Secondary School, in Nederland middelbaar onderwijs eerste fase (klas 1 t/m 4)
  • 16- 17 jaar: Transition Year, niet altijd verplicht, kan nodig zijn om door te stromen naar middelbaar onderwijs in de tweede fase
  • 17- 19 jaar (als het Tranisition Year overgeslagen wordt 16- 18 jaar): Senior Cycle, in Nederland middelbaar onderwijs tweede fase
  • 18- 19 jaar en ouder: University, in Nederland hoger onderwijs en universiteiten

Basisonderwijs in Ierland

De basisschool in Ierland duurt zes jaar: kinderen gaan naar school van hun zesde tot twaalfde. Ze kunnen ook al kiezen om vanaf hun vierde naar school te gaan, maar dit komt in de regel weinig voor. Het basisonderwijs is volledig gratis in Ierland. Je kunt bij het Ierse basisonderwijs kiezen uit vier verschillende soorten scholen:

  • Multi- denominational school: dit is de katholieke school. Tot voor kort was 95 procent van de Ierse scholen katholiek. Dit is nu aan het veranderen en steeds meer scholen worden openbare scholen
  • Gaelscoileanna: Ierstalige scholen
  • Speciale scholen

Bij een Ierse basisschool kun je niet verwachten dat je alleen mag knippen en plakken. Kinderen leren al snel lezen en schrijven en krijgen op een jonge leeftijd al huiswerk mee. Toch is dit huiswerk wel echt aangepast op de leeftijd van de leerlingen, zodat ze niet op jonge leeftijd al moeten stressen. Het niveau van basisonderwijs is goed, alleen kennen de Ierse basisscholen over het algemeen vrij grote klassen. Zo is een aantal als 36 leerlingen in een klas helemaal niet ongewoon.

Middelbaar onderwijs in Ierland

Na de basisschool volgt de middelbare school. Zoals je al hebt kunnen lezen, bestaat het middelbare onderwijs uit een Junior Cycle en een Senior Cycle. Het verschilt per school hoe lang de Junior Cycle duurt. Dit kan 3 jaar of 4 jaar duren, omdat sommige scholen een Transition Year (oriëntatiejaar) kennen. Wanneer je de Junior Cycle hebt afgerond met het landelijk examen, ontvang je het Junior Certificate. Na het behalen van het examen is de leerplicht afgelopen. Veel kinderen kiezen er echter voor om door te studeren.

Je kunt dan doorstromen naar de Senior Cycle, na al dan niet het oriëntatiejaar gevolgd te hebben. Er kan op twee niveaus examen worden afgelegd voor het Leaving Certificate: op het oridinary level en het higher level. Het Leaving Certificate kun je op twee niveaus afleggen: het ordinary level en het higher level. Examenresultaten ontvang je niet in de vorm van cijfers, maar in letters. A tot en met D zijn voldoendes. Leerlingen leggen over het algemeen examen af in 6 of 7 algemeen vormende vakken. Volgens het OECD en de EU scoort Ierland bovengemiddeld, met name op de gebieden wiskunde, literatuur en natuurkunde. Na Finland, heeft Ierland de beste literatuurlessen voor tieners.

Het niveau met het Junior Certificate en het orriëntatiejaar valt te vergelijken met het vmbo-t diploma in Nederland. Het afleggen van het Leaving Certificate- examen met ten minste 6 examenvakken en daarvan tenminste 2 vakken op higher level met een grade van A tot C, valt te vergelijken met het vwo- diploma. Wanneer je op de middelbare school in Ierland zit, kun je rekenen op veel vakanties. De vakanties zijn meestal van juni tot augustus. Sport is heel erg belangrijk op Ierse middelbare scholen. Bijna elke leerling zit in een sportteam, tevens een goede manier om vrienden te maken.

Studeren in Ierland

Ongeveer 90 procent van de Ierse leerlingen legt examen van het Senior Cycle af. Daarna kun je gaan studeren aan het hoger onderwijs. Je moet je altijd aanmelden bij het Central Applications Office (CAO). Wanneer je wilt gaan studeren aan een universiteit in Ierland, moet je aan de minimum van de universiteit voldoen. Dit verschilt per universiteit, maar over het algemeen kun je zeggen dat je een Leaving Certicifate moet hebben met minimaal zes vakken, waarvan twee of drie vakken op higher level.

Hoger onderwijs in Ierland

In Ierland kun je hoger onderwijs volgen aan zeven universiteiten, 14 technische instituties en een aantal kleinere gespecialiseerde onderwijsinstellingen. In principe is de scheiding tussen hbo en universiteit niet zo duidelijk in Ierland als dat in Nederland is. Universiteiten in Ierland verzorgen namelijk zowel hoger als universitair onderwijs. Een universitaire studie concentreert zich meer op het wetenschappelijke onderwijs, terwijl je op het hbo in Ierland meer praktijk krijgt.Het hoger onderwijs in Ierland kan onderverdeeld worden in het undergraduate en postgraduate. Het undergraduate onderwijs kun je vergelijken met de bachelor en duurt over het algemeen drie jaar.

Universiteiten in Ierland

Studeren in Ierland is een prachtige ervaring. Je kunt dit doen aan één van de 7 universiteiten die het land rijk is. Het Trinity College Dublin is de beste van de Ierse universiteiten. Als je als Nederlandse student wilt studeren aan een universiteit in Ierland, is dit betrekkelijk eenvoudig. Ierland doet er alles aan om buitenlandse studenten aan te trekken en steeds meer internationale studenten kiezen ervoor om gebruik te maken van het onderwijs in Ierland. Door de Erasmus+ regulering kun je je inschrijven aan elke universiteit in Ierland.

Onderwijs in Ierland

Waar moet je rekening mee houden bij onderwijs in Ierland?

Het academisch jaar in Ierland loopt van september tot juni en wordt vaak verdeeld in twee semesters. Zorg dat je je aanmeldt voor 1 februari bij het CAO. De inschrijfkosten hiervoor zijn 40 euro, maar schrijf je je in voor 20 januari, dan hoef je slechts 25 euro te betalen.

Voor dat je wilt gaan studeren aan een universiteit in Ierland, zal je eerst een toelatingsexamen af moeten leggen. Wanneer je echter als buitenlandse student gaat studeren aan een van de universiteiten in Ierland, kunnen er soms speciale toelatingseisen door de universiteit gesteld worden.

Houd er daarnaast rekening mee dat studeren in Ierland redelijk prijzig zijn. Het leven in Ierland is duurder dan in Nederland en ook de huurprijzen liggen hoger. Universitaire onderwijsinstellingen bieden wel vaak hulp aan met het vinden van een kamer. Vaak zitten er ook residenties bij Ierse universiteiten, zodat dat het zoeken naar een kamer een stuk gemakkelijker maakt.

Het Ierse onderwijs is van hele goede kwaliteit, dus hele grote verschillen hoef je niet te verwachten. Misschien enkel dat er in Ierland meer huiswerk wordt gegeven.

Overweeg je een definitieve verhuizing naar Ierland, dan kun je ook onze pagina verhuizen naar Ierland lezen.

Meer informatie?