Onderwijs in Nieuw-Zeeland

Het onderwijs in Nieuw-Zeeland is van zeer goede kwaliteit, omdat de overheid hier heel veel in investeert. Een zesde van de overheidsuitgaven gaat naar onderwijs. Het onderwijs in Nieuw-Zeeland is gratis en verplicht voor alle kinderen in de leeftijd van 5 tot 16 jaar. Nieuw-Zeeland heeft een groot aanbod voor leerlingen van 5 tot 12 jaar met zijn 2.300 basisscholen. Na de basisschool kunnen leerlingen doorstromen naar één van de 350 scholen voor voortgezet onderwijs. Daarna kun je doorstromen naar een van de 7 universiteiten in Ierland. Ook zijn er een aantal technische scholen en lerarenopleidingen.

Ontvang 5 gratis verhuisoffertes
Bespaar vandaag nog!

In Nieuw-Zeeland heb je, net als in Nederland, staatsscholen en privéscholen. De staatsscholen zijn allemaal gratis. Wanneer je je kind naar een staatsschool stuurt, moet je je houden aan de zone-regel. Dit betekent dat je gedwongen bent jou kind naar jouw zone te sturen. Dit gaat overigens niet op voor privéscholen, waar ook veel kinderen naar toegaan in Nieuw-Zeeland. Meestal gaan kinderen naar privéscholen vanuit een bepaalde geloofsovertuiging, meestal katholiek. Deze scholen zijn, in tegenstelling tot de openbare scholen in Nieuw-Zeeland, niet gratis. Naast openbare of privéscholen, kunnen kinderen ook onderwijs volgen aan internaten of gewoon thuis. Het schooljaar voor  lager en middelbaar onderwijs loopt in Nieuw-Zeeland van begin februari tot midden december.

Nederlandse school

In Auckland staat een Nederlandse school die is aangesloten bij de stichting Nederlands Onderwijs Buitenland. Op deze school zitten zo’n 120 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, afkomstig uit België of Nederland. De hoofddoelstelling van deze school is de Nederlandse taal een cultuur bij te houden en verder te stimuleren.

Lager en middelbaar onderwijs in Nieuw-Zeeland

In Nieuw-Zeeland gaan kinderen meestal op driejarige leeftijd naar de crèche, daar wel bekend als de Kindergarten. Kinderen kunnen dan naar de Kindy, vergelijkbaar met groep 1 een Nederland. Maar let op: dit is niet verplicht in Nieuw-Zeeland.

Basisonderwijs in Nieuw-Zeeland

Vanaf het zesde levensjaar is de basisschool verplicht in Nieuw-Zeeland. Echter gaan de meeste kinderen al vanaf hun vijfde naar school. Wanneer de kinderen vijf of zes jaar zijn, gaan ze nog niet hele dagen naar school. Meestal  zijn dit slechts halve dagen. Een verschil met Nederland is dat het onderwijs in Nieuw-Zeeland al veel eerder begint met lezen, schrijven en rekenen. Meestal starten ze daar in het zesde levensjaar al mee. De eerste 3 jaren van de basisschool vormen de Junior Klassen. Kinderen kunnen dan nooit blijven zitten, ze gaan elk jaar automatisch over.

Na de Junior Klassen volgen nog 6 jaren basisschool en tussenschool. Kinderen krijgen dan vakken als Engels, wiskunde, wetenschappen, sociale wetenschappen, kunst en technologie. Daarnaast hebben scholen ook diverse sportprogramma’s, zoals cricket, basketbal of rugby. Kinderen zijn rond de 12 jaar wanneer ze van de basisschool komen. Het basisonderwijs in Nieuw-Zeeland bestaat uit Year 1- Year 10. Year 9 en Year 10 zijn vormen samen het Junior Secondary Education (in Nederland de onderbouw van het voortgezet onderwijs).

Middelbaar onderwijs in Nieuw-Zeeland

Leerlingen starten met het middelbaar onderwijs in Nieuw-Zeeland, wanneer ze 13 jaar oud zijn. Het middelbaar onderwijs duurt vijf jaar en je bent rond de 18 jaar, wanneer je de middelbare school hebt afgerond. Net als in Nederland, kun je op een middelbare school in Nieuw-Zeeland ook zelf je vakken samenstellen. Wel zijn er 5 verplichte vakken die je ten allen tijde in je vakkenpakket moet hebben. Je kunt drie verschillende niveaus volgen aan het middelbaar onderwijs in Nieuw-Zeeland:

  • Level 1: je doet dan examen in Year 11;
  • Level 2: je doet dan examen in Year 12;
  • Level 3: je doet dan examen in Year 13

De middelbare school wordt afgesloten met het National Certificate of Educational Achievement (NCEA). Dit is het nationale examen. Dit examen is ingevoerd tussen 2002 en 2004 en dit is heel gunstig voor leerlingen die willen studeren aan de universiteit. Doe je examen op level 3, dan dient dit diploma ter vervanging van de University Entrance. Je hoeft dan geen toelatingstest meer te doen bij een universiteit, want je diploma is al voldoende.

Studeren in Nieuw-Zeeland

Het niveau van het hoger onderwijs in Nieuw-Zeeland lijkt heel veel op het Britse onderwijssysteem. Maar ook verschilt het niet heel veel met Nederland. In Nieuw-Zeeland bestaan er veel samenwerkingen tussen hogescholen en universiteiten. Zo kun je dan bijvoorbeeld een opleiding van één jaar doen, een graad halen en daarna de studie afmaken aan de universiteit.

Verbetering van hoger onderwijs in Nieuw-Zeeland

De laatste jaren is het hoger onderwijs in Nieuw-Zeeland sterk verbeterd door hervormingen van de overheid. De overheid heeft nu een beleid dat het hoger onderwijs gericht is op twee doelen: het onderwijs en onderzoek moet meer aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt. Daarnaast probeert de overheid ook de zwakkere groepen in de samenleving, als de Maori, beter toe te rusten voor deelname in de maatschappij. Het hoger onderwijs blinkt uit in vakgebieden als biotechnologie, forensisch onderzoek en maritieme studies. Een goede reden om dit in Nieuw-Zeeland te gaan studeren dus!

Universiteiten

De 8 universiteiten in Nieuw-Zeeland bieden een breed scala aan studies. Daarnaast hebben de universiteiten ook eigen specialismen ontwikkeld, zoals, computer studiesmedicine and agriculture. De universiteiten kennen, net als in Nederland, ook het Bachelor- en Masterprogramma. Een bachelorprogramma duurt doorgaans 3 jaar en een Master duurt 1 tot 2 jaar. Alle 8 universiteiten in Nieuw-Zeeland hebben een goede internationale reputatie en het aantal internationale studenten, wat gaat studeren in Nieuw-Zeeland, groeit jaarlijks.

Hogescholen

Naast de 8 universiteiten, heeft Nieuw-Zeeland ook nog een aantal Institutes of Technology en Polytechnics en 6 pedagogische academies. Er is ook een groeiend aantal private instellingen, in Nieuw-Zeeland beter bekend als Private Training Establishments (PTE’s). Zulke opleidingen kun je bijvoorbeeld vergelijken met Nyenrode Business Universiteit in Nederland. Deze opleidingen staan zeer hoog aangeschreven en de baankansen zijn hoog. Wel zijn deze private scholen uiteraard veel duurder dan publieke scholen.

Onderwijs in Nieuw-Zeeland

Toelating

Om toegelaten te worden op een universiteit in Nieuw-Zeeland, dien je jezelf ruim voor de start van het academisch jaar in te schrijven. Als internationale student ben je in de meeste gevallen verplicht een taaltest te doen, uiteraard is deze taaltest Engels. Heb je echter middelbaar onderwijs in Nieuw-Zeeland gevolgd? Dan zijn er drie mogelijkheden om toegelaten te worden tot universiteiten in hogescholen in Nieuw-Zeeland:

  • Common entrance: je bent in het bezit van een erkend middelbaar schooldiploma (NCEA) met minimaal 42 credits op ten minste level 3. Daarnaast wordt ook het diploma Cambridge International examination of het Internationaal Baccalaureaat aanvaard.
  • Discretionary entrance: je komt uit Nieuw-Zeeland, bent onder de 20 jaar en zit in Year 12 en je blinkt uit en kunt aantonen dat je zeer goede resultaten hebt behaald.
  • Special admission/Ad Eundem Statem: je bent in het bezit van een buitenlands diploma.

Helaas is studeren in Nieuw-Zeeland duur: het collegegeld varieert van van € 6.500 tot € 13.750 per collegejaar. Dit bedrag verschilt per studie. Wel kun je in veel gevallen studiefinanciering ontvangen tijdens je studie in Nieuw-Zeeland. Wel gelden er een aantal voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen. Denk dan bijvoorbeeld aan de duur van je studie.

Het onderwijs in Nieuw-Zeeland is dus van uitstekende kwaliteit: of het nu gaat om basisscholen of universiteiten. Daarnaast verschilt het onderwijs in Nieuw-Zeeland niet heel veel met het onderwijs in Nederland. Ben je van plan om te verhuizen naar Nieuw-Zeeland om er te studeren, te werken of er te gaan wonen? Kijk dan snel verder wat ons menu nog meer te bieden heeft.