Onderwijs in Turkije

Heb je al de stap genomen om naar Turkije te verhuizen? Het kan dan zo zijn dat je moet gaan kijken voor een basisschool voor je kinderen of voor een universiteit waar je zelf wilt studeren. Er zijn verschillende overwegingen die je moet maken: stuur ik mijn kinderen naar een particuliere of openbare school of juist naar een internationale school? Lees hier meer informatie over het onderwijs in Turkije en kijk voor de beste opties!

Basisonderwijs

Kinderen gaan van hun 6e tot 14e jaar naar de basisschool, Ilkögretim Okulu genoemd in het Turks. Daarvoor kunnen de kleuters van hun 3e tot 6e jaar naar het voorschoolse onderwijs, genoemd de anaokulu. Toch kiezen veel ouders hier niet voor, omdat het duur is. Dit komt omdat de kleuterschool als privé onderwijs wordt aangeboden en dit wordt niet gefinancierd door de overheid.

Nog maar sinds kort zijn er veranderingen doorgevoerd in het Turkse onderwijssysteem. Sinds 2013 bestaat het basisschool onderwijs uit acht jaar, daarvoor was dat zes jaar. Wanneer je in Turkije woont, kun je niet kiezen uit een basisschool. Je wordt ingedeeld op basis van de gemeente waar je woont en dit is door de staat bepaald. Echter, heb je wel de keuze om te kiezen voor particulier onderwijs. Dit is uiteraard veel duurder, maar wel een optie als Nederlander. Daardoor krijg je dan onderwijs wat dichter bij ons Nederlandse systeem staat.

Een ander verschil met het onderwijs in Turkije en Nederland is dat de Turkse basisschool langer duurt dan in Nederland. Dit heeft als gevolg dat het lagere secundaire onderwijs min of meer in de basisschool inbegrepen is. Er wordt geen onderscheid gemaakt in niveaus, net als dat in Nederland wel gedaan wordt.

Middelbaar onderwijs

Na de basisschool volgt uiteraard de middelbare school, de Ortaöğretim. Als veertienjarige kom je hier terecht en hier volg je vier jaar lessen. Dit onderwijs kunnen de leerlingen zelf kiezen en aanpassen naar hun wensen en interesses. Het doel van dit onderwijs is een klein beetje anders dan in Nederland. In Nederland is dit een voorbereiding op het hoger (beroeps)onderwijs, wat je daarna nog volgt. In Turkije kun je op het middelbaar onderwijs al een bepaalde studierichting kiezen wat vergelijkbaar is met het MBO in Nederland. Je kan dus al aan het werk na het volgen van de middelbare school. Het Nederlands en Turks middelbaar onderwijs verschilt ook, omdat het Turkse onderwijs naar thema is ingedeeld in plaats van leerniveau.

Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je kinderen naar een internationale school in Turkije te sturen. Hier worden namelijk lessen gegeven in het Engels in plaats van het Turks. Dat kan een goede optie zijn als je de taal niet kent. Totaal zijn er drie internationale scholen. Zo heb je de MEF International School in Izmir, de British International School en de Istanbul International Communitiy School, beiden in Istanbul. Het voordeel van deze scholen is dat je overal kunt toegelaten worden tot universitair en hoger onderwijs. Bij Turkse scholen is dat niet het geval.

Hoger- en universitair onderwijs

Wil je na het volgen van een Turkse middelbare school hoger onderwijs gaan volgen? Dan is een examen van de middelbare school alleen niet voldoende. Het hebben van een middelbare schooldiploma is wel een vereiste, maar moet nog aangevuld worden met het afleggen van twee examens. Deze twee examens bestaan uit Yükseköğretime Giriş Sinavı en Lisans Yerleştirme Sinavı. Het Yükseköğretime Giriş Sinavı is een landelijk toelatingsexamen voor hoger onderwijs en het Lisans Yerleştirme Sinavı is een bachelor plaatsing examen. Het is nodig om je goed voor te bereiden op deze examens, omdat het niveau veel hoger ligt dan de lesstof die je hebt gekregen op de middelbare school. Dit toelatingsexamen legt de lat hoog voor aanstormende studenten. Niet meer dan 40 procent van de jaarlijkse 1,6 miljoen kandidaten stroomt daarna door naar het hoger onderwijs.

Het hoger onderwijs in Turkije bestaat uit drie soorten onderwijs: de Turkse universiteiten, hogere technologie instituten en beroepshogescholen. In Turkije vallen in principe alle soorten hoger onderwijs onder de noemer universiteit, iets wat heel anders is in Nederland. Een bacheloropleiding duurt vier jaar in Turkije en een masteropleiding duurt nog minimaal twee jaar langer. Dat betekent dus dat je over het algemeen veel langer studeert dan in Nederland. Turkije heeft totaal 165 universiteiten en 103 hiervan zijn staatsuniversiteiten. De resterende 62 zijn particuliere universiteiten en deze zijn alleen weggelegd voor de elite.

Wanneer je van plan bent om langere tijd in Turkije te verblijven, kun je meer informatie vinden op onze pagina verhuizen naar Turkije.