Onderwijs in Zuid-Afrika

De Apartheid heeft zijn sporen achtergelaten in het onderwijs in Zuid-Afrika. Momenteel is de Zuid-Afrikaanse regering hard bezig om goed onderwijs voor iedereen beschikbaar te maken. Men probeert de lessen op de scholen in Zuid-Afrika aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. De scholen focussen zich vooral op lessen in het Engels en Afrikaans, terwijl Zuid-Afrika maar liefst 11 officiële talen kent. Kinderen zijn leerplichtig van hun 7e tot 15elevensjaar.

Ontvang 5 gratis verhuisoffertes
Bespaar vandaag nog!

Basisschool in Zuid-Afrika

Kinderen mogen vanaf hun derde naar de Kindergarten, de kleuterschool in Zuid-Afrika. Hier bestaan er echter maar weinig van en het aanbod is dus schaars. Als ze zeven jaar zijn gaan ze dus naar de basisschool. De basisschool is in Zuid-Afrika verplicht en bovendien gratis. Normaal gesproken loopt de basisschool van graad 1 tot en met graad 9. In het eerste jaar mag in iedere taal worden lesgegeven. Vanaf dat jaar is Engels wel als vak verplicht. Vanaf jaar 4 worden alle lessen alleen nog maar in het Engels gegeven, behalve op de speciale Afrikaanse scholen. Daar worden alle lessen in de Afrikaanse taal gegeven. Aan het einde van de basisschool krijgt het kind een certificaat voor Vlak 1.

Analfabetisme is jarenlang een probleem geweest in Zuid-Afrika. Bibliotheken zijn daarom heel belangrijk voor het onderwijs in Zuid-Afrika. De grootste bibliotheek van heel Afrika bevindt zich in Kaapstad. Deze bibliotheek heeft onder andere een kinderafdeling. Ook in de armere wijken, de townships, zijn kleine bibliotheken te vinden. Zo kunnen kinderen die anders nooit de kans zouden krijgen om te lezen, toch in aanraking komen met boeken.

Voortgezet onderwijs in Zuid-Afrika

Het voortgezet onderwijs bestaat uit graad 10 tot en met 12. Ieder  jaar bereikt de leerling een hoger vlak, tot uiteindelijk vlak 4 is bereikt. Dan moet er op het niveau lager, standaard of hoger een examen worden gemaakt. De examenvakken zijn verdeeld over de onderstaande leergebieden:

 • Agriculture
 • Arts and Culture
 • Business, Commerce and Management Studies and Services
 • Languages, Manufacturing, Engineering and Technology
 • Human and Social Sciences
 • Physical, Mathematical, Computer and Life Sciences

Om te slagen moet je een score van minstens 40% halen in 3 vakken (waarvan één taal op het niveau van moedertaal) en minstens 30% in 4 andere vakken. Van deze vakken zijn er 3 keuzevakken en nog een andere taal.

Voor veel arme gezinnen was het voortgezet onderwijs in Zuid-Afrika onbetaalbaar. Nu is wettelijk vastgesteld dat ouders die minder dan 10 keer het jaarlijkse collegegeld verdienen, niet hoeven te betalen. Wanneer het inkomen van de ouders tussen 10 en 30 keer het jaarlijkse schoolgeld ligt, krijgen ze korting.

Studeren in Afrika

Nederland en Zuid-Afrika hebben een sterke band. Daarnaast is Zuid-Afrika een heel multicultureel land, waar voor veel mensen Engels de eerste taal is. Er zijn een hoop goede universiteiten in Zuid-Afrika. Wanneer je tot hoger onderwijs wil worden toegelaten, heb je een National Higher Certificate nodig. Bij sommige opleidingen krijg je vrijstelling als je ouder dan 23 bent. De opleidingen kunnen van 1 tot 6 jaar duren. Er zijn verschillende graden die je binnen het hoger onderwijs kunt behalen:

 • National diploma:Diploma vergelijkbaar met drie jaar hbo. Hiermee kan je instromen in bacheloropleidingen.
 • Bachelor:Er kunnen generic bachelor degrees en professional bachelor degrees worden behaald. De professional bachelor degrees bieden toegang tot een specifiek beroep. Het niveau is vergelijkbaar met een bachelor in Nederland.
 • Bachelor honours:Met een bachelor diploma kan je aan een bachelor honours opleiding beginnen. Hier ga je dieper in op het onderwerp van je gewone bachelor. Met een honours graad kan je toelating krijgen tot masteropleidingen in Zuid-Afrika.
 • Master:Duurt normaal gesproken één of twee jaar. Masteropleidingen worden aangeboden in arts, science, commerce en social sciences. De master wordt afgesloten met een scriptie of onderzoeksrapport. Vergelijkbaar met een mastergraad in Nederland. Hierna volgt het doctoraat.
 • D.:Tijdens de promotie moet je minimaal twee jaar onderzoek doen om je doctoraat te ontvangen. De titels PhD en Doctor worden dan verleend.

Hopelijk heb je iets geleerd over het onderwijs in Zuid-Afrika. Als je wilt verhuizen naar Zuid-Afrika, kan je op Sirelo nuttige informatie vinden en gratis verhuisbedrijven vergelijken!